Качество без компромис!

"Спектра Консулт"

конфиденциалност и професионализъм

Освен сертифицирани терапевти и консултанти под супервизия, членовете на екипа на "Спектра Консулт"       са и професионалисти, които спазват водещите стандарти в областта на психотерапията.

Защо психологично консултиране и психотерапия?

В съвременните обществени норми все повече се поставя акцент върху разбирането на психологичното консултиране и психотерапията като необходимост и подкрепа за психично здраве. Поддържането на баланс и добър тонус зависят от здравната култура и осъзнаването на необходимостта от полагане на грижи не само за физическото тяло, но и за психиката. Поради тази причина се постига все по-голямо единодушие в мненията на съвременната медицина, психология и психотерапия, че психичната болка (или страданието на душата) може да разболее тялото. Ето защо, посещението при специалист все повече остава извън рамките на интерпретацията, че нещо не е наред с нас. Напротив, посещението при психотерапевт може да се осъществи както при наличие на проблем, така и при отсъствието на такъв.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Какво предстои

В гр. София

На 11 - 12 ноември 2023г. предстои обучение за работа с MMPI-2/MMPI-A. Обучението се провежда съвместно с Giunti Psychometrics Bulgaria. Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 18 - 19 ноември 2023г. предстои стартирането на  обучителна група:  "Психодинамично интервю" за контакт - 0889 33 22 15 - Надежда Малинова

 

Молим желаещите да се включат в обученията да подадат своята заявка посредством e-mail

на mail@spectracenter.com

 

Каква е разликата?

между психологичното консултиране и психотерапията?

Психологичното консултиране е съвкупност от професионални техники и умения, които имат за цел да въздействат върху психиката и да подпомогнат личността в период на житейски трудности. То може да бъде разбирано и като краткосрочна терапия, която има за цел да намали психичната болка и да подпомогне пациента в откриването на нови перспективи и решения. Психотерапията е дългосрочна психологична работа, която има за цел да нормализира емоционалните преживявания на личността. Тя не само подпомага преодоляването на житейски трудности, стресови състояния, тревожност, напрежение, дискомфорт. Психотерапията търси взаимовръзките между емоционалните преживявания на личността и нейните структура и алгоритъм на функциониране. Регулярната психотерапия е път към себепознанието и личностното израстване. Постигането на баланс се отразява благоприятно върху всички сфери на живот – социален, професионален, семейно-битов. Терапевтът съпровожда пациента като основни следвани принципи в това взаимодействие са доверие, отговорност и конфиденциалност на споделеното. При наличие на психични заболявания психотерапията подпомага медикаментозното лечение на психично болните и доказано има позитивно влияне върху рецидива на психичните разстройства.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.