свържете се с нас

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Required

Контакт със специалисТ

основни консултанти, обучители и супервайзори на екипа са:

доц. Павлина Петкова, дм

Доц. Петкова е дългогодишен университетски преподавател, психотерапевт с дългогодишна практика, съдебен психолог, притежава дългогодишен опит в провеждането на групови тренинги и обучения в различни области на клиничната психология и психотерапията;

 

доц. д-р Владимир Велинов, дм

Доц. Велинов е дългогодишен преподавател във водещи български университети, психиатър и вещо лице по съдебна психиатрия;

 

Надежда Малинова

Надежда Малинова е магистър по психология, сертифициран психотерапевт, специалист по клинична психология и обучител в областта на психотерапията;

 

Адриана Стоичкова

Адриана Стоичкова е магистър по психология, сертифициран психотерапевт, специалист в областта на работата с юноши и възрастни, обучител в областта на психотерапията;

 

Георги Кирилов, дп

Георги Кирилов е доктор по Клинична психология, дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, сертифициран психотерапевт, специалист в областта на психодиагностиката и психотерапията.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.