Качество без компромис!

"Спектра Консулт" предлага обучителни, консултативни и терапевтични услуги на лица и фирми в цялата страна.

Основен принцип на центъра е работата в мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти в областта на психотерапията, психологичното консултиране, клиничната психологията, психиатрията, експертните оценки, зависимостите, невропсихологията и детското консултиране. това ни дава възможност за детайлно прецизиране и гъвкавост при решаване на поставените ни задачи.

Какво предстои

В гр. София

На 11 - 12 ноември 2023г. предстои обучение за работа с MMPI-2/MMPI-A. Обучението се провежда съвместно с Giunti Psychometrics Bulgaria. Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 18 - 19 ноември 2023г. предстои стартирането на  обучителна група:  "Психодинамично интервю" за контакт - 0889 33 22 15 - Надежда Малинова

 

Молим желаещите да се включат в обученията да подадат своята заявка посредством e-mail

на mail@spectracenter.com

 

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ

Качество без компромис!

Още от самото си създаване "Спектра Консулт" полага усилия за популяризирането на психотерапията и психологичното консултиране, като залага на строгото спазване на етичните професионални стандарти, продължаващото обучение на работещите специалисти и работата в мултидисциплинарен екип.

"Спектра Консулт" работи за социално развитие посредством повишаване на психологичното здраве и култура.

Една от основните ни цели е да предлага качествени услуги на своите клиенти, като се съобразява с етичните и деонтолигични принципи в клиничната практика и психотерапия. Друга значима цел на "Спектра Консулт" е свързана с осигуряването на достъпно психологично консултиране и психотерапия, включително и посредством интегрирането на психологичното консултиране към пакет от здравни грижи.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.